O nas

Idea Klubu zrodziła się na początku 2015 roku.

W gronie znajomych, w licznych rozmowach przewijał się temat aktywności obywatelskiej i naszych, polskich – wrzesińskich losów. Wiedzieliśmy, że Polska potrzebuje zmian, że kontynuowanie niszczącej polityki społeczno-gospodarczej liberalno-lewicowej koalicji PO-PSL zrujnuje i Polskę i Polaków. To było przytłaczające i smutne. Do tego wszystkiego buta i arogancja władzy, która uważa, że wszystko wie i uważa, że nie musi się liczyć ze zdaniem społeczeństwa…

I KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE. Szokiem i tragedią dla wielu rodaków była śmierć prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego i 95 członków delegacji państwowej; delegacji  lecącej na obchody 70 rocznicy zbrodni ludobójstwa polskich oficerów w Katyniu.

Jednak po tragedii nie dla wszystkich jednoczenie się narodu w bólu i społeczne przebudzenie było dobrem, które wyda ,,dobre owoce’’ dla Polski i Jej obywateli.  Jest wielu, którzy nie chcieli dopuścić i nadal nie chcą, aby ta tragedia wydała ,,dobre owoce’’ dla Polski .

Uruchomiony został przemysł pogardy wobec tych, którzy zginęli oraz wobec tych, którzy domagali się prawdy o przyczynach katastrofy.

Spotkało się to ze sprzeciwem wielu Polaków. Powstające po 10 kwietnia 2010 roku Kluby Gazety Polskiej jako pierwsze stały się ośrodkami sprzeciwu wobec kłamstw i pogardy, które domagały się i nadal domagają godnego upamiętnienia ofiar tej największej tragedii w powojennej Polsce.

O ile wielka polityka odbywała się gdzieś tam daleko, w stolicy, to tu we Wrześni spotykaliśmy się z jej skutkami.

Poruszane w rozmowach tematy o „Polsce w ruinie”, upadłości Tonsilu, Stokbetu i innych wrzesińskich firm, ruch inwestorski we Wrześni, podgrzewały atmosferę dyskusji.

Do tego zastygły układ we władzach samorządowych nie sprzyjał rozwiązywaniu narastających problemów. Patologie władzy, o których niebawem mieliśmy się dowiedzieć, potrzebę powstania Klubu tylko przyspieszyły.

Jesteśmy jednym z kilkuset działających w Polsce Klubów Gazety Polskiej.

Celem działania Wrzesińskiego Klubu Gazety Polskiej jest wspieranie aktywności społecznej przede wszystkim na szczeblu lokalnym, ale także ogólnokrajowym.

Winno być ono zgodne z linią programową Gazety Polskiej, która wyraża się przez:

  • dbałość o interes narodowy, suwerenność państwa, krzewienie patriotyzmu,
  • budowę państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej,
  • przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym, szczególnie komunizmu i faszyzmu,
  • aktywną walkę z polityczną cenzurą,
  • krzewienie zachowań sprzyjających rozwojowi swobodnej debaty,
  • animację i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Celem działalności klubów jest także wspieranie mediów należących do Strefy Wolnego Słowa, przede wszystkim „Gazety Polskiej” oraz tworzenie niezależnych mediów lokalnych działających zgodnie z linią programową „Gazety Polskiej”.

Temu wszystkiemu będziemy poświęcać nasz czas i naszą aktywność. Jesteśmy otwarci na dyskusję i porozumienie ze  wszystkimi, dla których dobro wspólne jest wyrazem miłości do Ojczyzny, a historia oraz chrześcijańskie dziedzictwo stanowią o naszej tożsamości.