Fundacja im. gen. Włodzimierza Bonawentury Krzyżanowskiego powstała w 2016 r. w związku z obchodami 130. rocznicy śmierci generała i odsłonięciem z tej okazji tablicy pamiątkowej w miejscu urodzenia Generała w Rożnowie k. Obornik Wlkp.
Głównymi celami Fundacji są propagowanie przedsięwzięć na rzecz wzmacniania obronności i bezpieczeństwa RP, rozwijanie w społeczeństwie postaw patriotycznych i pro obronnych, wsparcie dla rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego oraz kultywowanie pamięci o polskich bohaterach biorących udział w działaniach zbrojnych w Polsce i za granicą.
Fundacja na co dzień współdziała z Wrzesińskim Klubem Gazety Polskiej.

Zaangażowana była w wiele przedsięwzięć we Wrześni i w okolicach, m.in. organizowała wystawę „Wolności i Chleba” w WOK we Wrześni w 2016 r., współorganizowała Bieg Wilczym Tropem we Wrześni w 2017 r. i upamiętnienie powstańców walczących w bitwach pod Sokołowem i Pyzdrami w 2017 r.

Nr rachunku fundacji:

87 1020 4115 0000 9502 0174 9308

gen. Włodzimierz Krzyżanowski fot. Biblioteka Kongresu USA

19 czerwca 2016 roku w Rożnowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Generałowi Włodzimierzowi B. Krzyżanowskiemu. Tablicę ufundowała Fundacja im. gen. Krzyżanowskiego.